15 wrz, 2011

Foczy konkurs rysunkowy

Autor: krolix Kategorie: Dziecko|Wydarzenia

Zapraszamy wszystkie dzieci do foczego konkursu rysunkowego.

Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Ochrona Fok Szarych” prowadzonych przez organizację WWF i markę Bosch. Inauguracją akcji było wypuszczenie pod koniec maja do Bałtyku młodych foczek z plaży Słowińskiego Parku Narodowego.

Szczegóły poniżej!

Na stronie www.przyjaciel-foki.pl obok ciekawych informacji z życia fok, jest w mnóstwo edukacyjnych zabaw dla dzieci, takich, w których mogą uczestniczyć same, jak również z rodzicami w przypadku najmłodszych pociech. W ramach witryny można zagrać w grę „Moja plaża”, w której maluchy mogą się opiekować swoją plażą, aby przypływało na nią jak najwięcej foczek. Dzieci mają codziennie zestaw zadań jak sprzątanie czy też odganianie ludzi, którzy przeszkadzają fokom. Gra prócz przyjemnej rozrywki ma wymiar głęboko edukacyjny – uczymy dbania o porządek i ochronę środowiska.

My zostaliśmy zaproszeni do współpracy i przeprowadzenia konkursu rysunkowego dla najmłodszych (do lat 8).

 

Oto zasady:

Konkurs rysunkowy polega na wykonaniu rysunku foki. Technika dowolna. Możecie nawet ulepić płaskorzeźbę albo zrobić wydzierankę.

Następnie robicie zdjęcie lub skan pracy* i przesyłacie go na adres mailowy: katarzyna@freshmind.pl

* w przypadku gdy chcielibyście Państwo wysłać pracę pocztą, prosimy o kontakt na powyższego maila.

W tytule maila prosimy napisać: Konkurs rysunkowy”, a w treści maila poprosimy o imię i wiek Małego Artysty:)

My publikujemy pracę u siebie w galerii na https://www.facebook.com/Bencpl oraz wysyłamy ją do wspólnej galerii na stronie www.przyjaciel-foki.pl

Czas trwania konkursu: 14.09 – 30.09.2011r.

4.10 spośród nadesłanych do nas prac, wybierzemy 7 finalistów!

 

Nagrody:

I miejsce:

pudełko śniadaniowe z wizerunkiem foczki, pluszowa foczka, piłka, breloczek foczka, baloniki, pakiet kolorowanek

II miejsce:

Eko torba, smycz, piłka, breloczek foczka, baloniki

III miejsce:

Eko torba, smycz, breloczek foczka, baloniki

IV miejsce:

Smycz, pocztówki z wizerunkiem foczek, baloniki

V miejsce:

Pakiet kolorowanek, pocztówki z wizerunkiem foczek, baloniki

VI miejsce:

Pakiet kolorowanek, pocztówki z wizerunkiem foczek

VII miejsce:

Pakiet kolorowanek, pocztówki z wizerunkiem foczek

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu rysunkowego jest Pan Tomasz Tadeusz Michalik zamieszkały przy 31-049 Kraków, ul. Sebastiana 3/6, legitymującym się dowodem ANU 674998, prowadząc działalność jako Insignia Net, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bolesława Prusa 10/17, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa nr 42323/99, NIP nr 944-155-79-66, zwany dalej INSIGNIA.
 2. Partnerem akcji jest Benc.pl, zwany dalej Benc.pl
 3. Konkurs trwa na blogu Benc.pl od 15.09 – 30.09.2011r.
 4. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia składa tym samym oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zamieszczonej przeze mnie na stronie internetowej konkursu Pracy Konkursowej”.
 5. Uczestnik Konkursu, z chwilą dokonania Zgłoszenia udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji z możliwością udzielania sublicencji na korzystanie z przesłanej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, modyfikację, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. Licencja nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 6. Konkurs rysunkowy polega na wykonaniu rysunku foki w dowolnej technice plastycznej.
 7. Rysunki mają nawiązywać tematycznie do akcji „Ochrona fok szarych” organizacji WWF i marki Bosch.
 8. Uczestnik przesyła skan lub zdjęcie pracy na adres mailowy: katarzyna@freshmind.pl
 9. W treści maila należy podać imię i wiek autora Pracy Konkursowej.
 10. Benc.pl publikuje zdjęcie na swojej stronie z informacją, że jest to konkurs w ramach akcji „Ochrona fok szarych” z linkiem na www: http://www.przyjaciel-foki.pl
 11. Spośród wszystkich nadesłanych prac Benc.pl wybiera 7, które wygrywają cały konkurs.

Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na produkty o podobnej wartości.

Nie ma możliwości zamiany nagród na równowartość pieniężną.

 

A oto inny konkurs foczy, do którego również zapraszamy :)

Wymyśl ciąg dalszy piosenki i wygraj focze gadżety.

Więcej na stronie: pryjaciel-foki.pl

Brak komentarzy do "Foczy konkurs rysunkowy"

Twój komentarz