31 mar, 2011

Jak wybrać imię dla naszego malucha?

Autor: krolix Kategorie: Dziecko|Inspiracje|Rodzina|Wydarzenia

Imię to jeden z najważniejszych elementów tożsamości człowieka. Jakimi względami powinni kierować się rodzice przy wyborze imienia dla swojego dziecka? Jest to decyzja niezwykle istotna i warto ją dobrze przemyśleć. Na rodziców spada wielka odpowiedzialność – to dziecko poniesie konsekwencje ich wyboru.


Imię jako wizytówka

Psychologowie są zdania, że bardzo silnie wpływa na kształtowanie osobowości i poczucie wartości człowieka. Jest to w pierwszych latach życia podstawowy element tożsamości. Na pytanie: „Kim jesteś?” maluch odpowiada, używając swojego imienia. Jest ono jedną z pierwszych informacji, jakie otrzymujemy poznając innych ludzi. Pozwala stwierdzić takie cechy noszącej je osoby jak:

·płeć

·narodowość

·pochodzenie społeczne

·wiek (zdrobniałej formy imienia częściej używamy w stosunku do dzieci)

Imię wpływa także na kontakty z otoczeniem, zwłaszcza z rówieśnikami, którzy z oryginalnego czy rzadko spotykanego imienia mogą się naśmiewać, sprawiając dziecku wielką przykrość. A to z kolei może wpłynąć na obniżenie samooceny, spotęgowanie nieśmiałości i brak poczucia własnej wartości. Nie każdy lubi swoje imię. Można je jednak samodzielnie zmienić dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Kryteria wyboru i tendencje w nadawaniu imion

Wydaje się, że szukając imienia, rodzice decydują się ostatecznie na takie, które jest w ich odczuciu najpiękniejsze na świecie. Gust nie jest jednak, wbrew pozorom, jedynym kryterium wyboru. Decydują o nim także inne czynniki.

Moda

Co jakiś czas pojawia się moda na określone imiona. Wiąże się to przeważnie z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, religijnymi (imiona: Karol, Jan i Paweł nadawano częściej na cześć papieża) lub kulturalnymi (imiona z literatury). Wiele osób czerpie także inspirację z filmów i seriali telewizyjnych, nadając dziecku imię ulubionego bohatera. Niektóre imiona mogą być też popularne w określonym środowisku społecznym czy społeczności lokalnej.

Aspiracje społeczne i wykształcenie rodziców

Osoby z niższych warstw częściej wybierają dla dzieci imiona typowe dla popkultury – np. imiona piosenkarzy, aktorów, bohaterów filmowych, niekiedy brzmiące dość egzotycznie, np. Nicole, Claudia, Pamela, Sandra.

Artyści, a także rodzice wykształceni, chcąc podkreślić swą wysoką pozycję i przynależność do kręgów kulturalnych, nadają pociechom imiona tradycyjne, np. Jan, Maria, Franciszek, Stanisław, Ignacy.

Oczekiwania wobec dziecka, nadzieje związane z jego przyszłością

Imię dziecka odzwierciedla często nadzieje, jakie żywią rodzice względem przyszłości swojej pociechy. Stąd wybór imion kojarzących się z wybitnymi postaciami historycznymi, słynnymi artystami, wybitnymi naukowcami, przywódcami lub świętymi, np. Napoleon, Ferdynand, Albert, Karol, Kazimierz, Władysław.

Tradycja rodzinna

W niektórych rodzinach istnieje tradycja przekazywania imienia z ojca na syna lub z matki na córkę. Wiele osób wybiera również imiona występujące już wcześniej w rodzinie.

Względy religijne

Każą one wybierać imię związane z tradycją charakterystyczną dla danej wspólnoty religijnej – w tradycji chrześcijańskiej będą to imiona postaci biblijnych lub świętych.

Znaczenie imienia

Są rodzice, którzy wertują kalendarze i almanachy, zwracając wagę nie tylko na brzmienie, ale również na znaczenie imienia, które chcą nadać dziecku. W przypadku imion słowiańskich jest ono dość czytelne, np.: Bogumił, Bożydar, Sławomir, Dobrochna, ale także sięgając po imiona obce, można sprawdzać, co oznaczają, np. Andrzej (‘męski, mężny’), Agnieszka (‘czysta, niewinna’), Małgorzata (‘perła’), Sebastian (‘wzniosły, cesarski’).

Nietrafiony wybór

Wybór rodziców niestety nie zawsze jest trafiony. Dziwne imię często naraża dziecko na nieprzyjemne żarty. Dlatego tak ważne jest, aby nie musiało się swojego imienia wstydzić. Warto zwrócić uwagę na brzmienie form zdrobniałych, ewentualny rym z nazwiskiem i przede wszystkim współbrzmienie imienia z nazwiskiem. Jeśli nazwisko ma znaczenie tożsame z rzeczownikiem pospolitym, najlepiej nadać imię proste i bezpretensjonalne, unikniemy wówczas zestawień typu: Pamela Kloc*, Andżelika Gzik, Sebastian Karaluch, Nicole Snopek, Dacjan Socha czy Frida Pyra. Uśmiech mogą wywołać również imiona bardzo wymyślne i niespotykane: Thorgall, Arseniusz, Kasandra, Guantanamera, Safira czy Dorian. Rzadkie imię może być przekręcane lub traktowane jako żart, a nawet wywołać niechęć wobec osoby, która je nosi.

Jakich imion dzieciom nadawać nie można?

Imię dziecka zapisywane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przepisy określają, jakich imion nie wolno nadawać:

·ośmieszających

·nieprzyzwoitych

·w formie zdrobniałej

·nie zawierających informacji o płci dziecka

·niezgodnych z polską pisownią

·będących jednocześnie nawą geograficzną lub pospolitą

W przypadku wątpliwości ze strony urzędnika, rodzice mogą wystąpić do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z pismem, w którym uargumentują wybór takiego a nie innego imienia. Nie może ono bowiem naruszać wymogów ustawy. Urzędnicy, podejmując decyzję, korzystają z opinii i zaleceń Rady Języka Polskiego, która określa zgodność proponowanych imion z zasadami polszczyzny. Rodzice mogą sami skierować do Rady prośbę o ocenę wybranego imienia. W przypadku wystawienia opinii pozytywnej, urzędnik USC powiem imię wpisać. Jeśli jest negatywna i urzędnik nie zgodzi się na wpisanie, rodzice mogą wstąpić na drogę sądową. Opinie Rady o imionach znajdują się na stronie internetowej: www.rjp.pan.pl

* wszystkie przykłady pochodzą z dodatku „Gazety Wyborczej” – „Witajcie na świecie”.

Brak komentarzy do "Jak wybrać imię dla naszego malucha?"

Twój komentarz