15 lut, 2011

Co zrobić, aby otrzymać becikowe?

Autor: krolix Kategorie: Dziecko|Kobieta|Prawo|Wydarzenia

Becikowe wypłacane jest tylko raz (na jedno dziecko) i przysługuje matce dziecka / ojcu dziecka / opiekunowi prawnemu dziecka / faktycznemu opiekunowi dziecka przed ukończeniem przez nie 1. roku życia. Mamy bliźniaków, jak i te, które podczas jednego porodu urodziły więcej niż dwoje dzieci, mogą starać się o becikowe na każde z dzieci.

Wniosek o becikowe należy złożyć najpóźniej w dniu pierwszych urodzin dziecka. Wnioski dostarczone do urzędu gminy bądź MOPS-u w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od porodu nie będą rozpatrywane!

Do 31 grudnia 2011 r. zawieszono warunek, zgodnie z którym becikowe wypłacano tylko tym matkom, które pozostawały pod opieką lekarza najpóźniej od 10. tygodnia ciąży. Obecnie wystarczy, że w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej przedstawisz dokument potwierdzający przynajmniej jedną wizytę u ginekologa lub położnej w trakcie całej ciąży!

Należy zgłosić się do instytucji, w której wypłacane są świadczenia rodzinne. Do wniosku o becikowe należy dołączyć:

* kopię dowodu osobistego,

* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

* pisemne oświadczenie, że nikt inny (np. drugi z rodziców) nie ubiegał się o becikowe na Twoje dziecko,

* zaświadczenie lekarskie potwierdzające przynajmniej jedno badanie wykonane przez lekarza lub położną podczas ciąży.

O dodatkową pomoc finansową po narodzinach dziecka mogą starać się rodziny najuboższe, czyli te, którym został przyznany zasiłek rodzinny. Ponadto, na podstawie uchwał niektórych samorządów, dodatkowe becikowe wypłacane jest rodzicom z danych gmin. W obu przypadkach zapomogi wynoszą po 1000 zł.

Jednorazowa zapomoga jest wypłacana każdemu, komu urodziło się dziecko. Tzw. becikowe wynosi 1000 zł (kwota ta jest wolna od podatku dochodowego).

Brak komentarzy do "Co zrobić, aby otrzymać becikowe?"

Twój komentarz